Strony nt. niepełnosprawności

[ostatnia aktualizacja 24.06.2013]

Poniżej przedstawiamy wybrane strony, na których można znaleść informacje na temat niepełnosprawności.

  1. Strona o edukacji włączającej: www.abcd.edu.pl
  2. Portal dla osób z niepełnosprawnością: www.niepelnosprawni.pl
  3. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl
  4. Komitet Ekspertów Unii Europejskiej w sprawie chorób rzadkich www.eucerd.eu
  5. Strona o edukacji i projekcie “Wszystko Jasne – dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych” - dużo cennych informacji oraz poradnik dla rodziców dotyczący specjalnego kształcenia www.wszystkojasne.waw.pl
  6. Portal wiedzy dla nauczycieli, w tym przedstawiający materiały w zakresie postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych www.scholaris.pl (zasoby w zakresie wybranych materiałów kliknij tutaj)

Jeżeli znasz inne strony warte polecenia i wymienienia na stronie Stowarzyszenia, prosimy o kontakt z nami.