Jak wstąpić

[ostatnia aktualizacja 8.11.2012]

Aby wstąpić do Stowarzyszenia należy wypełnić załączony kwestionariusz, podpisać go i przesłać na adres korespondencyjny Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego

ul. Zgody 5
05-816 Michałowice

W momencie otrzymania przez Stowarzyszenie wypełnionego i podpisanego formularza wyślemy do Państwa na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu informację potwierdzającą przyjęcie Państwa do Stowarzyszenia.

W przypadku zmiany podanych przez Państwa danych, w tym danych kontaktowych prosimy o informację listowną lub mailową do Stowarzyszenia w celu aktualizacji danych i dzięki temu zapewnienia możliwości bieżącego kontaktu z Państwem.