Składka

[ostatnia aktualizacja 1.01.2014]

Od 2014 roku składka członkowska wynosi 50 zł rocznie, zgodnie z Uchwałą nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Prader-Willi z dnia 15 czerwca 2013 roku.

Środki zebrane ze składek są wykorzystywane m.in. na:

  1. opłacenie rocznej składki z tytułu członkowska w Międzynardowej Organizakcji IPWS (IPWSA), która przesyła do nas m.in. materiały dotyczące szeroko rozumianej problematyki PWS, organizuje międzynarodowe kongresy,
  2. pokrycie kosztów utrzymania domeny www.prader-willi.pl, strony internetowej oraz forum (m.in. aktualizacji oprogramowania)
  3. wysłania do członków Stowarzyszenia korespondencji,
  4. organizacji zjazdów Stowarzyszenia,
  5. tłumaczenia wybranych tekstów i raportów medycznych,
  6. przygotowania i wydruku materiałów dydaktycznych.

Składkę za dany rok prosimy wpłacać do końca stycznia.