Struktura

[ostatnia aktualizacja 8.11.2012]

Zgodniem ze Statutem Stowarzyszenie ma następujące organy zarząd oraz komisję rewizyjną. Poniżej skład obu organów wybrany na zjeździe Stowarzyszenia we wrześniu 2011 roku. 

Zarząd

  • Maria Libura - Przewodnicząca Zarządu
  • Beata Augustyniak - Z-ca Przewodniczącej Zarządu
  • Beata Jędraszczak - Członek Zarządu
  • Agnieszka Łukaszewicz - Członek Zarządu
  • Marcin Kaczorowski - Członek Zarządu
  • Ewa Kobierska - Członek Zarządu
  • Krzysztof Witczak - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

  • Mirosława Pakaszewska
  • Sylwia Rajnerowicz
  • Bogumiła Wilk