Rehabilitacja metodą NDT Bobath

[ostatnia aktualizacja 08.11.2012]

Założenia metody NDT-Bobath

Zgodnie z metodą opracowaną przez Bertę i Karola Bobathów, za prawidłowe wzorce ruchowe odpowiada prawidłowa praca tzw. punktów kluczowych: głowy, obręczy barkowej i obręczy miednicznej. Poprzez wspomaganie za obręcz barkową lub miedniczną, terapeuta dąży do wywołania oczekiwanego ruchu dziecka. Metoda ta bazuje na reakcjach wywoływanych poprzez przenoszenie ciężaru ciała i przemieszczanie środka ciężkości. Aby osiągnąć pożądaną reakcję, terapeuta własnymi rękami dodaje dziecku napięcia umożliwiając ruch, który normalnie jest poza jego zasięgiem. Pomoc oferowana dziecku przez terapeutę podczas ćwiczeń powinna być tak dostosowana do jego możliwości, aby pozostawiała miejsce na jego aktywny udział.

Na czym polegają ćwiczenia metodą NDT-Bobath?

Usprawnianie metodą NDT-Bobath ma z założenia charakter kompleksowy, czyli każde ćwiczenie ma przeciwdziałać wszystkim obecnym nieprawidłowościom, a nie stymulować wybrany narząd. Każde ćwiczenie służy celowi nadrzędnemu, tj. osiągnąć ruch jak najlepszej jakości. Drogą do tego jest rozwijanie kontroli głowy, tułowia i miednicy oraz aktywne utrzymywanie środka ciężkości. Dobierając ćwiczenia terapeuta uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

Metoda NDT a zabiegi pielęgnacyjne

Istotną funkcję w terapii metodą NDT pełnią zabiegi pielęgnacyjne wykonywane na co dzień przez rodziców lub opiekunów dziecka. Zwracając uwagę na prawidłowe podnoszenie i noszenie dziecka, przewijanie, ubieranie i rozbieranie, karmienie, a także podczas zabawy z dzieckiem, przyczyniamy się do utrwalania prawidłowych wzorców. Na przykład biorąc dziecko na ręce lub podczas ubierania można obracać dziecko na boki, ćwicząc w ten sposób odczuwanie prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała (ze skracaniem strony odciążonej i wydłużaniem strony obciążonej).

__________

Źródło:

"Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla Rodziców" Maria Borkowska, Zofia Szwiling

Opracowanie: Ewa Kobierska

Konsultacja merytoryczna: mgr fizjoterapii Anna Michalak, dyplomowany terapeuta metody Vojty i NDT Bobath