Oksytocyna a zachowania społeczne w PWS

[ostatnia aktualizacja 8.11.2012]

W 2011 r. opublikowano badanie francuskich lekarzy na temat korzyści stosowania oksytocyny u osób z PWS. Badania przeprowadzono na grupie 24 pacjentów i było to badanie zrandomizowane, kontrolowane, z użyciem placebo.

Oksytocyna jest nazywana „hormonem zaufania” i wpływa na wiele zachowań społecznych, m.in. poprawia interakcję i komunikację między ludźmi, zwiększa poczucie empatii, usprawnia rozpoznawanie emocji, łagodzi agresywne nastawienie. Na deficyt hormonu oksytocyny u osób z PWS wskazuje wiele objawów charakterystycznych dla tego zespołu., m.in. niestabilność emocjonalna, skłonność do zachowań kompulsywnych, nieprzystosowanie społeczne, słabe relacje z rówieśnikami. Ostatnie badania mózgów osób z PWS ujawniły deficyt neuronów produkujących oksytocynę.

Metoda badania

Zrandomizowane (losowy dobór chorych) badanie, kontrolowane z użyciem placebo. Grupa 24 dorosłych z PWS otrzymywała 1 dawkę oksytocyny (24 IU) w postaci sprayu do nosa lub placebo. Po 45 minutach testowano ich zdolności społeczne. Zachowanie osób poddanych testom było szczegółowo monitorowane na dwa dni przed podaniem oksytocyny, pół dnia po zaaplikowaniu oksytocyny i przez kolejne 2 dni.

Wyniki

Osoby z PWS, które otrzymały 1 dawkę oksytocyny prezentowały znacząco wyższy poziom zaufania do innych oraz niższą skłonność do smutku oraz zachowania destruktywnego dwa dni po przyjęciu w porównaniu z pacjentami, którym podano placebo. Już pół dnia po podaniu oksytocyny, autorzy badania zaobserwowali trend w kierunku mniejszej konfliktowości w stosunku do innych w grupie, która otrzymała oksytocynę, niż w grupie która przyjęła placebo. Natomiast wyniki w testach oceniających zdolności społeczne nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami.

Wnioski

To pierwsze badanie wpływu oksytocyny na pacjentów z PWS. Wyniki tego badania są obiecujące, w związku z czym mają być prowadzone dalsze badania nad działaniem oksytocyny przy założeniu długoterminowego jej podawania, różnej wielkości dawki w połączeniu z badaniem obrazowym mózgu.

________

Żródło:

Tłumaczenie „Oxytocin may be useful to increase trust in others and decrease disruptive behaviours in patients with Prader-Willi syndrome: a randomised placebo-controlled trial in 24 patients.” Maïthe Tauber, Carine Mantoulan, Pierre Copet, Joseba Jauregui, Genevieve Demeer, Gwenaëlle Diene, Bernadette Rogé, Virginie Laurier, Virginie Ehlinger, Catherine Arnaud, Catherine Molinas and Denise Thuilleaux