Zebranie Członków Stowarzyszenia 2019

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,
 
Pragniemy Państwa powiadomić, że doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym przedstawiona zostanie sprawozdanie Zarządu (finansowe i dotyczące działalności) odbędzie się dnia 15 czerwca 2019 roku (sobota) w Warszawie.
 
Miejscem spotkania będzie Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 imienia dr Anny Lechowicz w Warszawie, ul. Białobrzeska 44.
 
 
Rozpoczęcie zebrania planowane jest na godzinę 10:00 (tzw. pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 10:30 (jeżeli o 10:00 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Zakończenie wydarzenia jest planowane na godzinę 14:00.
 
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2018.
4. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i absolutorium dla Zarządu.
5. Sprawy różne.
 
Serdecznie zapraszamy
Do zobaczenia!
 
Za Zarząd
Maria Libura
Przewodniczący