Sprawozdania

[Ostatnia aktualizacja 30.06.2015]

Na tej stronie znajdą Państwo sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności naszego Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014  r.

2. Rachunek zysków i strat za 2014 r.

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2014 r.

4. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2014 r.

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 r:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. - kliknij tutaj.

2. Rachunek zysków i strat za 2013r. - kliknij tutaj

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2013r. - kliknij tutaj

4. Informacja dodatkowa do sprawozdań za 2013r. - kliknij tutaj