Sprawozdania

[Ostatnia aktualizacja 29.10.2019]

Na tej stronie znajdą Państwo sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności naszego Stowarzyszenia.

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018-31.12.2018

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.   tutaj

2. Rachunek zysków i strat za 2018 r. tutaj 

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2018 r. tutaj 

4. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2018 r. tutaj 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017-31.12.2017

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.   tutaj

2. Rachunek zysków i strat za 2017 r. tutaj 

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2017 r. tutaj 

4. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2017 r. tutaj 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016-31.12.2016

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.   tutaj

2. Rachunek zysków i strat za 2016 r. tutaj 

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2016 r. tutaj 

4. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2016 r. tutaj 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015-31.12.2015

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.   tutaj

2. Rachunek zysków i strat za 2015 r. tutaj

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2015 r. tutaj

4. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2015 r. tutaj 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014  r.

2. Rachunek zysków i strat za 2014 r.

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2014 r.

4. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2014 r.

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 r:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. - kliknij tutaj.

2. Rachunek zysków i strat za 2013r. - kliknij tutaj

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2013r. - kliknij tutaj

4. Informacja dodatkowa do sprawozdań za 2013r. - kliknij tutaj